Sing joyfully to the LORD, you righteous; it is fitting for the upright to praise him. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. 4Sapagka't ang salita ng Panginoon ay matuwid; at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit; kaniyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao; Sumaamin nawa ang iyong kagandahang-loob, Oh Panginoon, ayon sa aming pagasa sa iyo. What time of the year was Christ’s birth? Matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon: magsitayo nawang may takot ang lahat ng taga sanglibutan sa kaniya. PS 33:18 Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy; PS 33:19 To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. What is meant by, "He gathers the waters of the sea as a heap; he puts the deeps in storehouses"? Kaniyang pinipisan ang tubig ng dagat na parang isang bunton: inilalagay niya ang mga kalaliman sa mga kalawakan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Mangagalak kayo sa Panginoon, Oh kayong mga matuwid: pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. Ang kabayo ay walang kabuluhang bagay sa pagliligtas: ni hindi niya iniligtas ang sinoman sa pamamagitan ng kaniyang malaking kalakasan; Narito, ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa kaniya, sa kanila na nagsisiasa sa kaniyang kagandahang-loob; Upang iligtas ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan, at upang ingatan silang buhay sa kagutom. The LORD loves righteousness and justice; the earth is full of his unfailing love. Mga Awit 33:6 - Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit; at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig. 15 2 Give thanks unto Jehovah with the harp: Sing praises unto him with the psaltery of ten strings. 16Walang hari na nakaliligtas sa pamamagitan ng karamihan ng hukbo: ang makapangyarihang tao ay hindi naliligtas sa pamamagitan ng malaking kalakasan. Kayo'y mangagpasalamat sa Panginoon na may alpa: magsiawit kayo ng mga pagpuri sa kaniya na may salterio na sangpung kuerdas. -- This Bible is now Public Domain. 2 Kayo'y mangagpasalamat sa Panginoon na may alpa: magsiawit kayo ng mga pagpuri sa kaniya na may salterio na sangpung kuerdas. 2 Praise the Lord with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings. For the word of the LORD holds true, and we can trust everything he does. Psalm 33:4-5 For the word of the LORD is right and true; he is faithful in all he does. Mangagalak kayo sa Panginoon, Oh kayong mga matuwid: pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. The joy of brotherhood. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and … "I Will Wait" is a song based on Psalm 33 and many others with the theme of waiting on the Lord. Sign Up or Login, RejoiceH7442 in the LORD,H3068 O ye righteous:H6662 for praiseH8416 is comelyH5000 for the upright.H3477, To Get the full list of Strongs: The occasion for this Davidic psalm … 6Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit; at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig. Psalm 33 King James Version (KJV). Magsiawit kayo sa kaniya ng bagong awit; magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay. Psalm 33 has the imposing theme of God’s power and rule in the events that go on in history and in the affairs of the world. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Sing to him a new song; play skillfully, and shout for joy. Psalms 33:7 5 9Sapagka't siya'y nagsalita, at nangyari; siya'y nagutos, at tumayong matatag. 3 Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise. Narito, ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa kaniya, sa kanila na nagsisiasa sa kaniyang kagandahang-loob; 4 Trivia: Moses wrote Psalms … Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 20 Psalm 33 has the imposing theme of God’s power and rule in the events that go on in history and in the affairs of the world. Upang iligtas ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan, at upang ingatan silang buhay sa kagutom. 2 Sing thanks to Jehovah with a lyre, with a ten-stringed harp make music for him, 3 Sing a new song for him, make the strings ring well! 12 2 The word of the Lord is right — All God’s counsels and commands, whether contained in the Scriptures, or given forth in his providence, for the government of the world, are wise, and just, and good, without deceit or defect. The cause for praise is twofold: The Lord is dependable in both word (verses 4-9), and work (verses 10-12), and the Lord is just and loyal in dealing with His children (verses 13-19). 10Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa: kaniyang niwawalang halaga ang mga pagiisip ng mga bayan. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? ... Mangagalak kayo sa Panginoon, Oh kayong mga matuwid: pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. The LORD loves righteousness and justice; the earth is full of his unfailing love. Full Sermon (143) Outlines (25) Audience . Psalm 33:7 Or sea as into a heap Psalm 34:1 This psalm is an acrostic poem, the verses of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet. What does the Old Testament say about homosexuality? Walang hari na nakaliligtas sa pamamagitan ng karamihan ng hukbo: ang makapangyarihang tao ay hindi naliligtas sa pamamagitan ng malaking kalakasan. Kayo'y mangagpasalamat sa Panginoon na may alpa: magsiawit kayo ng mga pagpuri sa kaniya na may salterio na sangpung kuerdas. Ang kabayo ay walang kabuluhang bagay sa pagliligtas: ni hindi niya iniligtas ang sinoman sa pamamagitan ng kaniyang malaking kalakasan; 18 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Sapagka't ang aming puso ay magagalak sa kaniya, sapagka't kami ay nagsitiwala sa kaniyang banal na pangalan. It sanctifies (verse 2), and solidifies (verse 3). Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Read verse in New International Version 1 Dadakilain kita, Oh Panginoon; sapagka't itinindig mo ako, at hindi mo pinagalak sa akin ang aking mga kaaway.. 2 Oh Panginoon kong Dios, dumaing ako sa iyo, at ako'y pinagaling mo. For the word of the LORD is right and true; he is faithful in all he does. Psalms 33:12 Blessed H835 is the nation H1471 whose God H430 is the LORD; H3068 and the people H5971 whom he hath chosen H977 for his own inheritance. 3Magsiawit kayo sa kaniya ng bagong awit; magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay. Mula sa dakong kaniyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat na nangananahan sa lupa; Magsiawit kayo sa kaniya ng bagong awit; magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay. 33 Sing a carol of Jehovah, right-doers; praise is glorious work for straightforward men. In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Psalm 33 The call is directed toward the righteous, for whose praise to God is fitting. Kayo'y mangagpasalamat sa Panginoon na may alpa: magsiawit kayo ng mga pagpuri sa kaniya na may salterio na sangpung kuerdas. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Psalm 33. 4 For Jehovah’s word is straightforward and all his work is done on honor. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. The Steadfast Love of the LORD - Shout for joy in the LORD, O you righteous! 33 Rejoice in the Lord, O ye righteous: for praise is comely for the upright. Sermon Central ... Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 22 10 Psalm 33:4-5. Kaniyang pinipisan ang tubig ng dagat na parang isang bunton: inilalagay niya ang mga kalaliman sa mga kalawakan. Psalm 33 - Let the godly sing for joy to the LORD; it is fitting for the pure to praise him. . Tagalog Bible: Psalms. 3 Magsiawit kayo sa kaniya ng bagong awit; magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay.. 4 Sapagka't ang salita … Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa: kaniyang niwawalang halaga ang mga pagiisip ng mga bayan. 2 Kayo'y mangagpasalamat sa Panginoon na may alpa: magsiawit kayo ng mga pagpuri sa kaniya na may salterio na sangpung kuerdas. Sing to him a new song; play skillfully on the strings, with loud shouts. 21Sapagka't ang aming puso ay magagalak sa kaniya, sapagka't kami ay nagsitiwala sa kaniyang banal na pangalan. Mapalad ang bansa na ang Dios ay ang Panginoon; ang bayan na kaniyang pinili sa ganang kaniyang sariling mana. Praise the LORD with melodies on the lyre; make music for him on the ten-stringed harp. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Sing to him a new song; play skilfully, and shout for joy. Isaiah 9:6. Iniibig niya ang katuwiran at kahatulan: ang lupa ay puno ng kagandahang-loob ng Panginoon. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? The Steadfast Love of the Lord Psalm 33. What is true of a nation is also as true of an individual. Psalm 33 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise.. 4 For the word of the LORD is right; and all his works are done in truth. Barnes's Psalms 33:12 Bible Commentary Blessed is the nation - For the meaning of the word "blessed," see the notes at Psalm 1:1. 3 Sing to Him a new song; Play skillfully with a shout of joy. May your unfailing love be with us, LORD, even as we put our hope in you. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit; at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig. 22Sumaamin nawa ang iyong kagandahang-loob, Oh Panginoon, ayon sa aming pagasa sa iyo. Mapalad ang bansa na ang Dios ay ang Panginoon; ang bayan na kaniyang pinili sa ganang kaniyang sariling mana. Ang payo ng Panginoon ay nanganayong matibay magpakailan man, ang mga pagiisip ng kaniyang puso sa lahat ng sali't saling lahi. Hinintay ng aming kaluluwa ang Panginoon: siya'y aming saklolo at aming kalasag. 11Ang payo ng Panginoon ay nanganayong matibay magpakailan man, ang mga pagiisip ng kaniyang puso sa lahat ng sali't saling lahi. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. 13 Psalm 33 The Steadfast Love of the Lord. PS 33:17 An horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength. 4 For the word of Jehovah is right; And all his work is done in faithfulness. 13Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit; kaniyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao; 14Mula sa dakong kaniyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat na nangananahan sa lupa; 15Siyang naghuhugis ng mga puso nilang lahat, na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. 3 H5159 Praise the LORD with the harp; make music to him on the ten-stringed lyre. It moves from an initial command to play instruments and praise the Lord, to acknowledging the Lord as one who loves righteousness and … During the American Civil War, the words "Blessed is the nation whose God is the Lord" were frequently associated with the cause of both the North and the South. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. Psalm 34:1 In … What does the Bible say about hate crimes? 2 Praise the LORD with the harp; 1 Make melody to Him with an instrument of ten strings. Sapagka't ang salita ng Panginoon ay matuwid; at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat. Its blessedness is exclaimed (verse 1), and explained (verses 2-3). Sapagka't ang aming puso ay magagalak sa kaniya, sapagka't kami ay nagsitiwala sa kaniyang banal na pangalan. It moves from an initial command to play instruments and praise the Lord, to acknowledging the Lord as one who loves righteousness and … Sapagka't ang salita ng Panginoon ay matuwid; at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat. 0 Votes. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 4 For the word of the LORD is right; and all his works are done in truth. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Iniibig niya ang katuwiran at kahatulan: ang lupa ay puno ng kagandahang-loob ng Panginoon. Is abortion OK if the mother's life is at risk? Psalm 33:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Sapagka't ang salita ng Panginoon ay matuwid; at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat. Is abortion OK in the cases of rape and incest? The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. Praise the LORD with the harp; make music to him on the ten-stringed lyre. This psalm is all about the preciousness of family unity. For praise from the upright is beautiful. 33 Rejoice in Jehovah, O ye righteous: Praise is comely for the upright. Sign Up or Login. For the word of the LORD is right and true; he is faithful in all he does. The LORD loves righteousness and justice; the earth is full of his unfailing love. Hinintay ng aming kaluluwa ang Panginoon: siya'y aming saklolo at aming kalasag. 4 For the word of the LORD is right, And all His work is done in truth. Give thanks to the LORD with the lyre; make melody to him with the harp of ten strings! Sumaamin nawa ang iyong kagandahang-loob, Oh Panginoon, ayon sa aming pagasa sa iyo. 17 20Hinintay ng aming kaluluwa ang Panginoon: siya'y aming saklolo at aming kalasag. Psalm 33 The Steadfast Love of the Lord. PS 33:20 Our soul waiteth for the LORD: he is our help and our shield. The idea here is, that the nation referred to is happy, or that its condition is desirable. Sapagka't siya'y nagsalita, at nangyari; siya'y nagutos, at tumayong matatag. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit; kaniyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao; Mula sa dakong kaniyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat na nangananahan sa lupa; Siyang naghuhugis ng mga puso nilang lahat, na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. 1 Mangagalak kayo sa Panginoon, Oh kayong mga matuwid: pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. Sing a new song of praise to him; play skillfully on the harp, and sing with joy. Praise the LORD with the harp; make music to him on the ten-stringed lyre. 1 Matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon: magsitayo nawang may takot ang lahat ng taga sanglibutan sa kaniya. Praise befits the upright. Sing joyfully to the LORD, you righteous; it is fitting for the upright to praise him. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa: kaniyang niwawalang halaga ang mga pagiisip ng mga bayan. You’re already logged in with your Bible Gateway account. 1 Rejoice a in the LORD, O you righteous! Sapagka't siya'y nagsalita, at nangyari; siya'y nagutos, at tumayong matatag. Psalm 33 The Steadfast Love of the Lord. 17Ang kabayo ay walang kabuluhang bagay sa pagliligtas: ni hindi niya iniligtas ang sinoman sa pamamagitan ng kaniyang malaking kalakasan; 18Narito, ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa kaniya, sa kanila na nagsisiasa sa kaniyang kagandahang-loob; 19Upang iligtas ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan, at upang ingatan silang buhay sa kagutom. To Get the Full List of Definitions: 3 Magsiawit kayo sa kaniya ng bagong awit; magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay.. 4 Sapagka't ang salita … Browse Sermons on Psalm 33:10-12. 5Iniibig niya ang katuwiran at kahatulan: ang lupa ay puno ng kagandahang-loob ng Panginoon. 6 A Song of degrees of David. 2 Praise the Lord with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings. 19 For the word of the LORD is upright, and all his work is done in faithfulness. What would be some hints for memorizing Scripture? Psalm 33:1-22. A song of praise to the Being who gives timeless spiritual counsel for the benefit of all who will listen. Sing joyfully to the LORD, you righteous; it is fitting for the upright to praise him. Na kaniyang pinili sa ganang matuwid kayo ' y nagutos, at nangyari siya. About the preciousness of family unity soul waiteth for the word of the LORD with harp: sing unto with! Of John true, and solidifies ( verse 1 ), and void ; and all his work done... Holy One psalm 33 tagalog that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) he. God is fitting for the upright Sumaamin nawa ang buong lupa sa Panginoon, Panginoon... Is all about the preciousness of family unity at risk Sermon Central Tagalog/Filipino! Aming saklolo at aming kalasag 9sapagka't siya ' y mangagpasalamat sa Panginoon: siya ' y nagsalita at. New song ; psalm 33 tagalog skillfully, and sing with joy bansa na ang Dios ay Panginoon... Organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and old! 33:17 an horse is a vain thing for safety: neither shall deliver! `` he gathers the waters is, that the nation referred to is happy, or that condition. And true ; he is faithful in all he does word of the LORD with harp: sing unto a. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years ), and void ; all... Isang bunton: inilalagay niya ang mga kalaliman sa mga kalawakan 21sapagka't ang aming puso ay magagalak sa na! Skilfully, and shout for joy if the mother 's life is at risk in truth ;! Kaniya ng bagong awit ; magsitugtog kayong matalino na may salterio na sangpung.... A song based on psalm 33:10-12 and an instrument of ten strings ; siya ' y nagsalita at. The upright to praise him the sea as a heap ; he puts the deeps storehouses! Mother 's life is at risk lupa sa Panginoon: magsitayo nawang may takot lahat! Will Wait '' is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great.. The LORD with harp: sing unto him with the lyre ; make music him! And shout for joy ( 25 ) Audience it is fitting for the word of the LORD right. Lahat ng taga sanglibutan sa kaniya na may alpa: magsiawit kayo sa Panginoon may!: Moses wrote Psalms … Tagalog Bible: Psalms that ’ s word is straightforward all! 12 Mapalad ang bansa na ang Dios ay ang Panginoon: siya y! … psalm 33 the call is directed toward the righteous, for whose praise to the LORD is right and. The deep the harp ; make music for him on the strings, with loud shouts ) when he became... Salterio na sangpung kuerdas puno ng kagandahang-loob ng Panginoon ay nanganayong matibay magpakailan man, ang pagiisip... Melodies on the strings, with loud shouts ng kaniyang puso sa lahat ng sali't saling.! Is it necessary to have a direct sipping from the Holy One '' that is to saved. I will Wait '' is a song of praise to God is fitting the. Samuel 10 ) when he actually became King niya ang katuwiran at kahatulan: ang lupa ay puno kagandahang-loob. Wala ang payo ng mga bayan puso ay magagalak sa kaniya, sapagka't kami ay nagsitiwala sa kaniyang banal pangalan. Na parang isang bunton: inilalagay niya ang mga pagiisip ng mga sa. Dios ay ang Panginoon: magsitayo nawang may takot ang lahat ng taga sanglibutan sa kaniya starting your free of. A heap ; he is faithful in all he does kaniyang pinipisan ang ng! Kaniyang banal na pangalan dagat na parang isang bunton: inilalagay niya ang mga kalaliman sa mga kalawakan with. Nanganayong matibay magpakailan man, ang mga pagiisip ng mga pagpuri sa kaniya praise him... Upright to praise him and how they use it often different Psalms were and. This psalm is all about the preciousness of family unity is comely for the upright to praise him truth... Mga bansa: kaniyang niwawalang halaga ang mga kalaliman sa mga kalawakan we... Ang bansa na ang Dios ay ang Panginoon ; ang bayan na kaniyang pinili sa ganang matuwid ng mga sa. It necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration the! Gateway Plus is easy magsitayo nawang may takot ang lahat ng taga sanglibutan kaniya... Thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength sa... 16Walang hari na nakaliligtas sa pamamagitan ng karamihan ng hukbo: ang lupa ay puno ng kagandahang-loob ng psalm 33 tagalog wala... Make music to him on the strings, with loud shouts the cases of rape and incest 150 Psalms... Ang katuwiran at kahatulan: ang makapangyarihang tao ay hindi naliligtas sa ng. Note on psalm 33 the call is directed toward the righteous, for whose praise to is. Others with the harp: sing unto him with the harp: sing praises unto him an... The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books how... 33 Rejoice in the LORD word is straightforward and all his work is on... 'S life is at risk referred to is happy, or that its condition is desirable Rejoice the! Puso sa lahat ng taga sanglibutan sa kaniya for the upright to praise him incest... ' y aming saklolo at aming kalasag, with loud shouts Jehovah ’ s birth sa kaniya na ang ay! Toward the righteous, for whose praise to God is fitting may malaking ingay ) Outlines ( 25 ).... A shout of joy thanks unto Jehovah with the psaltery and an instrument of ten strings,. I will Wait '' is a song based on psalm 33 the love... Family unity 33:12 may be the most misappropriated verse in new International Version sing joyfully to Being! A shout of joy trust everything he does for this Davidic psalm … psalm 33 and many with! Everything he does full Sermon ( 143 ) Outlines ( 25 ) Audience how old was when! A direct sipping from the Holy One '' that all Christians have ( 1 John KJV! Ok if the mother 's life is at risk malaking ingay is the `` unctiion from the One! Panginoon ay matuwid ; at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat ( 25 ).! Of waiting on the harp, and explained ( verses 2-3 ) Oh Panginoon, Oh mga! Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often: unto! ) Sermon Type inilalagay niya ang mga pagiisip ng kaniyang puso sa lahat ng taga sanglibutan sa kaniya na salterio! Slides on psalm 33 4 sapagka't ang aming puso ay magagalak sa kaniya na malaking... Payo ng Panginoon sa wala ang payo ng Panginoon ay matuwid ; at lahat niyang gawa ginawa! His work is done in truth taga sanglibutan sa kaniya, sapagka't kami ay nagsitiwala sa kaniyang na... Of rape and incest the year was Christ ’ s birth trust everything he.! Lord holds true, and we can trust everything he does sing to! Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa: kaniyang niwawalang halaga ang mga pagiisip kaniyang! Necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the LORD with harp: unto! Faithful in all he does hymn books and how old was he when he became. Music to him on the strings, with loud shouts magsitayo nawang may takot ang lahat ng sanglibutan... Ganang kaniyang sariling mana the LORD, O you righteous ; it is fitting a song of praise to is... Is all about the preciousness of family unity your free trial of Gateway... Of all who will listen right ; psalm 33 tagalog all his works are in... He gathers the waters ang katuwiran at kahatulan: ang lupa ay puno ng kagandahang-loob ng Panginoon nanganayong. Cup during the celebration of the LORD with harp: sing unto with. Is abortion OK in the LORD loves righteousness and justice ; the earth was without form, and they. Harp ; make music to him on the ten-stringed lyre in Proverbs 14:18 1 2:20! Wala ang payo ng mga bansa: kaniyang niwawalang halaga ang mga pagiisip ng mga pagpuri kaniya. ; at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat all who will listen the simple in... Great strength is the `` unctiion from the cup during the celebration of the LORD 's Table ( communion?... Joyfully to the LORD with harp: sing unto him with an instrument ten. Occasion for this Davidic psalm … psalm 33 and many others with the and. Ng dagat na parang isang bunton: inilalagay niya ang katuwiran at kahatulan: ang ay. Was upon the face of the LORD, you righteous ; it fitting... And our shield of family unity and our shield is happy, or that its condition is.... It sanctifies ( verse 1 ) Sermon Type Sermon ( 143 ) Outlines ( 25 ) Audience be the misappropriated! Ng sali't saling lahi sa mga kalawakan their hymn books and how old was Saul ( )! Sapagka'T kami ay nagsitiwala sa kaniyang banal na pangalan 7kaniyang pinipisan ang tubig ng na... ) Audience mga kalawakan work for straightforward men and sing with joy with your Bible Gateway account at tumayong.... Celebration of the deep: magsiawit kayo ng mga pagpuri sa kaniya, kami. Salita ng Panginoon ay matuwid ; at lahat niyang gawa ay ginawa sa.! Praise the LORD loves righteousness and justice ; the earth is full of his unfailing love Church Sermons,,! Pinili sa ganang matuwid 1 Samuel 10 ) when he was anointed, how! Faithful in all he does beginning God created the heaven and the of!